Filozofická Fakulta

Domů

O nás

První ročník Dne vědy FF UK by rád seznámil zájemce o studium, odbornou akademickou i širokou veřejnost s vědeckými aktivitami a projekty Filozofické fakulty UK, která se profiluje nejen jako významná vzdělávací, ale i vědecká instituce.

Personální složení přípravného týmu:

Odborný garant: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., proděkan pro vědu a výzkum; 
Hlavní organizátorka: PhDr. Petra Zia Sluková, koordinátorka vnějších vztahů;
Administrativa a organizace: Mgr. Martina Poliaková, asistentka proděkana pro vědu a výzkum;
Audio-video technika a fotografie: Jiří Stibor, Martin Hundák;
Natáčení audio-video spotů: Aneta Rebernaková, Hana Bednářová;
Webový administrátor: Radka Syrová, Klement Šťastný;
Grafický vizuál: Jiří Krejčík;
Grafika posterů: Adriana a Viktor Takáčovi, Vašek Pajkrt;
Příprava posterů: Jiří Plachý, Tomáš Wiesner a Jitka Baslová;
Jazyková korektura: Veronika Pleskotová.

 

WebArchiv