Filozofická Fakulta

Domů

Věda FF UK

 prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.Dnem vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze chceme především ukázat, že humanitní vědy ani dnes neztratily nic ze svého tvůrčího potenciálu. Proces prudkého rozvoje vědy a její globální povaha neustále posilují hranice mezi světem postmoderních uživatelů či spotřebitelů a světem vědy. Stále více výdobytky vědy pouze užíváme, aniž bychom byli schopni nebo ochotni chápat jejich skutečné principy a podstatu. Toto napětí se nemusí nutně týkat jen exaktních věd, zasahuje ve velké míře i sféru společenskovědních a humanitních oborů, organizujících se stále častěji na transdisciplinární bázi a užívajících stále minucióznějších metodologických postupů.

Tvůrčí principy se však podaří udržet, pouze pokud humanitní vědy zůstanou součástí veřejného prostoru, kam výsostně patří. To je ostatně i základní princip fungování naší fakulty jako takové: otevřenost.

Vážení a milí návštěvníci i příznivci Dne vědy, přál bych si, abyste se na Filozofické fakultě cítili příjemně, aby Vás připravené přednášky a akce zaujaly a obohatily, a především aby se dále posilovalo jemné, tolik potřebné předivo vzájemných vztahů mezi „vnějším světem“ a „světem vědy“.


prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum FF UK

 

Věda a výzkum FF UK je reprezentována především vynikajícími výsledky odborné práce jednotlivých pracovišť naší fakulty:

 

Ke stažení VĚDA A VÝZKUM NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY (pdf 3 mB)
SCIENCE AND RESEARCH AT THE FACULTY OF ARTS CHARLES UNIVERSITY PRAGUE (pdf 3 mB)