Filozofická Fakulta

Domů

Moderní věda na moderní fakultě

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze patří již od rozdělení univerzity na českou a německou část v roce 1882 k nejstarším českým badatelským pracovištím u nás. Na naší fakultě pěstujeme více než padesát společenskovědních oborů a disciplín, v nichž patříme k české, v některých oborech (například egyptologie, korpusová lingvistika) i ke světové špičce, a to jak v kvantitativních, tak i kvalitativních ukazatelích. V žebříčku institucí podle výsledků hodnocení vědy v České republice za léta 2006-2010 obsadila naše fakulta prestižní třinácté místo, nejlepší ze všech společenskovědních pracovišť.

Rádi bychom Vám proto na této výstavě představili nejen nejzajímavější výsledky své práce, ale především, a v tom je výstava mimořádně zajímavá, profily různých vědeckých týmů s jejich badatelskými vizemi i konkrétními projekty. Jak a kde se rodí myšlenka na originální vědecký výzkum? Jak daleko je od nápadu k realizaci? Kdo jsou ti, na nichž dnes hlavní tíha výzkumu spočívá? Jak se nám daří tematizovat palčivé otázky 21. století? Věříme, že výstava pomůže širší veřejnosti nalézt na podobné i jiné otázky uspokojivé odpovědi.

Výstavu posterů „Moderní věda na moderní fakultě“ prezentujících vědeckou a výzkumnou činnost kateder a ústavů Filozofické fakulty UK si můžete v současné době prohlédnout v Knihovně Jana Palacha.

Náhledy posterů výstavy:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: moderní věda na moderní fakultě
Collegium Europaeum Ústav filosofie a religionistiky Katedra estetiky
Katedra teorie kultury Katedra pomocných věd historických a archivního studia Katedra sociologie Mezinárodní sinologické centrum Ťiang Ťing-kuovy nadace
Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií (LABE LS)
STŘEDISKO IBERO-AMERICKÝCH STUDIÍ Ústav anglického jazyka a didaktiky Ústav anglofonních literatur a kultur
Ústav českých dějin
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Ústav dálného východu
Ústav germánských studií
Ústav informačních studií a knihovnictví
Ústav řeckých a latinských studií
Ústav světových dějin Ústav Českého národního korpusu
Ústav srovnávací jazykovědy Seminář baltistiky Ústavu východoevropských studií Vydavatelství Vydavatelství
KNIHOVNA, TO JE VĚDA KNIHOVNY NA FF UK KNIHOVNA JAKO PROSTOR PRO BÁDÁNÍ KNIHA NENÍ JEN Z PAPÍRU (EIZ)
MVS - KNIHY MOHOU CESTOVAT ZA VÁMI RIV A DALŠÍ ZPŮSOBY PUBLIKOVÁNÍ