Filozofická fakulta

Domů

O nás

Druhý ročník Dne vědy FF UK by rád seznámil zájemce o studium; stávající studenty, kteří si chtějí doplnit představu o vlastním či příbuzném oboru; odbornou akademickou i širokou veřejnost s vědeckými aktivitami a projekty Filozofické fakulty UK, která se v České republice profiluje nejen jako významná vzdělávací, ale i vědecká instituce. 

Personální složení přípravného týmu:

Odborný garant: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., proděkan pro vědu a výzkum FF UK;
Organizační garanti:
PhDr. Petra Zia Sluková, vedoucí oddělení vnějších vztahů FF UK;
Mgr. Jan Bárta, vedoucí oddělení vědy FF UK;
Administrativa: Mgr. Lada Homutová, asistentka proděkana pro vědu a výzkum FF UK;
Jazykové korektury: Bc. Hana Bednářová;
Audio-video technika a streaming: Jiří Stibor, Martin Hundák;
Fotografie: Ondřej Besperát;
Webový administrátor: Radka Syrová, Klement Šťastný;
Grafický vizuál: Jiří Krejčík.

WebArchiv