Filozofická fakulta

Domů

Informace pro účastníky

Termín akce:

17. dubna 2013 od 13:00 do 22:00 hod.

Místo konání:

Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Hlavní budova FF UK

Informace o přednáškových místnostech:

Veškerý program probíhá v prostorách hlavní budovy FF UK na náměstí Jana Palacha 2, Praha 1.

Místnost č. 16 naleznete v přízemí hlavní budovy u zadního schodiště na konci chodby vlevo od dámských toalet.  

Místnost č. 104 naleznete v prvním patře od schodiště směrem vpravo.

Místnost č. 200 naleznete ve druhém patře přímo naproti schodišti.

Místnost č. 300 naleznete ve třetím patře přímo naproti schodišti.

Místnost č. 405. Použijte nejlépe výtah do čtvrtého patra, kde jsou již umístěny informační tabule.  

Místnost č. 409. Použijte nejlépe výtah do čtvrtého patra, kde jsou již umístěny informační tabule.  

Týmovou studovnu KJP naleznete v Knihovně Jana Palacha. Před bistrem „U Platóna“ zahněte vlevo a sejděte po schodech ke vchodu do knihovny. Týmová studovna se nachází po pravé straně hned za první řadou počítačů.

Stánek Vydavatelství FF UK naleznete v 1. patře v blízkosti schodiště.

Foyer naleznete v přízemí hlavní budovy od schodiště směrem vpravo.

Bistro „U Platóna“ v přízemí hlavní budovy je otevřeno do 20:00 hodin.

Dětský koutek se nachází na hlavní budově FF UK v bočním vchodu z Kaprovy ulice (z podloubí); k dispozici od 12:30 do 22:00 hod.

Toalety najdete na každém patře vždy u zadního schodiště. Od hlavního schodiště chodbou vlevo (pánské toalety) nebo chodbou vpravo (dámské toalety).

Kontakt: 

E-mail;

Tel.: +420 221 619 822.

Vstup:

Vstup volný, veškerý program otevřen pro všechny zájemce.

Program Dne vědy 2013:

Přednášky a workshopy Dne vědy 2013 na FF UK se dělí do čtyř sekcí:
VIDÍ VĚCI JINAK;
MLADÁ VĚDA;
HRAVÁ VĚDA;
PODPORUJEME VĚDU.

U některých interaktivních dílen je vzhledem k omezené kapacitě místností a techniky nutná registrace.

Další doprovodné akce:

Panelová diskuse MY A ONI: VZTAHY MEZI KULTURAMI Z MEZIOBOROVÉ PERSPEKTIVY, jejímž cílem je nabídnout rozsáhlejší paletu možných pohledů na problematiku mezikulturních vztahů.

Vydavatelství FF UK představí svou knižní a časopiseckou produkci na stánku v 1. patře. Všechny tituly zde bude možné zakoupit se slevou 25 %.

Slavnostní zahájení výstavy „Jazyk, písmo, interpretace“ se koná od 18:00 hod. ve foyer hlavní budovy FF UK.

Večerní promítání "Vizionáři, vědci a vynálezci: Věda a fikce. Obraz vědecké práce v českém hraném filmu" s komentářem doc. PhDr. Mgr. Ivana Klimeše se uskuteční od 21:00 do 22:00 hod. v místnosti č. 429.

Ke stažení:

Sekce pro novináře:

ffejsbuk