Filozofická fakulta

Domů

Věda FF UK

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Druhý ročník Dne vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze může být dobrým základem dlouhodobější tradice. Chceme ukázat, že na naší fakultě se jen „neučí“, ale že jde o pracoviště s výsostně badatelským profilem, kde výuka i věda tvoří jeden celek.

Tématem letošního Dne vědy i úvodní výstavy s ním spjaté je ČLOVĚK, JAZYK, KOMUNIKACE. Tyto pojmy a jejich usouvztažnění dávají návštěvníkům zároveň tušit, jak širokou paletu oborů na naší fakultě pěstujeme. Zabýváme se člověkem v jeho nejrůznějších rolích a společenských interakcích; pokoušíme se rozkrýt naši duchovní i hmotnou minulost; věnujeme se písmu, jazyku i literatuře. Konečně jazyk je, jak napsal Ernst Cassirer, jedním ze základních způsobů poznávání světa.

Dlouhodobé celosvětové trendy vývoje vědy ukazují, že dříve tolik zdůrazňované rozdíly mezi přírodními a humanitními vědami se v některých ohledech postupně stírají. Například lékaři či fyzici si velmi intenzivně uvědomují filozofické kontexty svých výzkumů; mnozí z našich odborníků (lingvisté, fonetici, logici aj.) naopak používají ty nejexaktnější metody. Svět humanitních a exaktních věd má dnes k sobě, jak míní například historik Zdeněk Horský, mnohem blíže než kdy jindy a než se v minulosti soudilo.

Věříme, že letošní Den vědy bude pro všechny návštěvníky inspirativním poslem nadcházejícího jara.

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum FF UK