Filozofická fakulta

Domů

Jazyk, písmo, interpretace

Výstava byla slavnostně zahájena 17. dubna 2013 ve foyer hlavní budovy FF UK, v současné době si ji můžete prohlédnout v Knihovně Jana Palacha v hale výpůjček a PC studovně.

"Znak […] je pyramida, v niž byla přesazena cizí duše, kterou uchovává."
G. W. F. Hegel

Jazyk, podobně jako ruka, umožňuje dosahování předem daných cílů, nadto ale vytváří cíle nové, které by bez něj samotného nebyly myslitelné. Pro tuto svoji dvojroli představuje jazyk samostatné téma humanitních věd, které se v protikladu k vědám technickým a přírodním nutně zabývají také porozuměním vlastní historii a její interpretací. V případě jazyka se tato historie projevuje obzvlášť názorně v písmu a znacích obecně.

Výstava k jazyku přistupuje z mnoha odlišných úhlů. Zdůrazňuje jeho určující působení v sebe-vymezení člověka jako rozumné bytosti, přibližuje jazyk jako nástroj komunikace a zkoumá jej jako historický či sociální fenomén. Zabývá se rovněž problematikou metod odborné systematické reflexe živých jazyků. Na koncepci panelu se ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky podílely filologické, lingvistické a historické ústavy a katedry.

Základní součásti podílející se na výstavě:
Ústav filosofie a religionistiky;
Ústav Dálného východu;
Ústav obecné lingvistiky;
Ústav řeckých a latinských studií;
Ústav informačních studií a knihovnictví;
Ústav Českého národního korpusu;
Katedra pomocných věd historických a archivního studia;
Ústav českého jazyka a teorie komunikace;
Ústav anglického jazyka a didaktiky;
Ústav srovnávací jazykovědy.

PDF posterů výstavy zobrazíte kliknutím:

Zobrazit PDF Zobrazit PDF Zobrazit PDF
Zobrazit PDF Zobrazit PDF Zobrazit PDF Zobrazit PDF
Zobrazit PDF Zobrazit PDF Zobrazit PDF
Zobrazit PDF Zobrazit FDF Zobrazit PDF